Tallriksspjäll – S400

Tallriksspjäll – S400

Beskrivning

Vårt tallriksspjället är en blandning mellan traditionellt talriksspjäll(klockspjäll) och ett vridspjäll. Den har vridspjällets korta inbyggnadsmått och storlek men har liknande tätningsgeometrin som ett talriksspjället.

Vårt tallriksspjäll har en unik stängningsgeometri som ger 100% geometrisk tätning runt hela tätningsytan samt nära nog 100% gastät.
Då spjällskivan är flytande och är excentriskt upphängt erhålls en extrem hög täthet som aldrig kan erhållas med ett traditionellt spjäll.

Upphängningen gör det möjligt för spjällskivan att expandera vid temperaturökning utan att risk att spjället fastnar.

Användningsområde

Bypass kanaler eller där tätheten är av stor vikt. Max. temperatur: 500° C Max. design tryck: 0,5 bar (g)

Teknisk Information

Spjällskivan går rakt in mot spjälltätning vid stängning. Spjället är så konstruerat att trycket hjälper till att täta spjället, dvs. ju högre diff.tryck dess störrekraft pressar skivan mot tärningen.
Spjällskivan är helt flytande vilket eliminerar risk för låsning/blockering mellan spjällskiva och dess tätning.

Fördelar

Tallriksspjället har extremt hög täthetsgrad och oftast kan detta ersätta dubbelspjäll med spärrlufts arrangemang.

Vi tillverkar allt efter era önskemål. Använd gärna vårt formulär för att fylla i offert eller ring oss för övriga funderingar

Offertförfrågan